O klubu

Vedení klubu — zakládající členové

Vlastimil Jaroš
Tomáš Ornst
Jiří Pechar
Pavel Pokorný
Petr Tichý

Výbor

Jiří Pechar — předseda klubu
Pavel Pokorný — místopředseda klubu
Tomáš Ornst — hospodář klubu

Historie klubu

Prvním písemně doloženým předchůdcem nynějšího fotbalového klubu FK Nechanice 2011 z.s. (dále jen FK Nechanice) byl Sportovní klub Nechanice, který byl založen 21. dubna 1921. Vyplnil chybějící zájmové aktivity, které nemohla nabídnout Tělovýchovná jednota Sokol. Prvním předsedou byl zvolen Josef Novotný, ředitel Městské spořitelny. Členská základna měla přibližně osmdesát členů. Muži měli družstva „A“ a „B“, dále dorostenci, Old boys a tým házené žen. Historicky první zápas byl sehrán 5. června 1921 na dvoře sušárny čekanky. „A“ mužstvo nastoupilo proti SK Dobřenice a zvítězilo 4:1. „B“ mužstvo sehrálo první zápas proti Sportovnímu kroužku Stračov a rovněž zvítězilo 5:1.

Klub se začal rozrůstat, přistoupili cyklisté, lehcí atleti, tenisté a milovníci zimních sportů s turistikou…

První oficiální hřiště bylo vybudováno na pronajaté louce u statku Stýskal. Jeho stav však nebyl příliš vyhovující a bylo příliš vzdáleno od centra města. Na základě žádosti tak bylo Městským úřadem schváleno užívání školního hřiště, zázemí bylo v opuštěné kůlně na Hůrce.

Následující roky byly lepší i horší, činnost fotbalu byla na několik let i přerušena. Od roku 1930 začali nechaničtí fotbalisté startovat v pravidelné svazové soutěži, a to ve II. třídě. Postupně se probojovali do I.B třídy. Vrcholem snažení bylo 3. místo v I.B třídě v roce 1936. Soupeři byly tyto kluby: Slavoj Hradec Králové, Viktorie Hradec Králové, SK Městec Králové, SK Jezbiny (Jaroměř), Slavoj Josefov, SK Skřivany, Sparta Hořice, SK Sochor Dvůr Králové a SK Amatéři Dvůr Králové.

Období protektorátu a druhé světové války sportu moc nepřálo. Výrazné oživení nastalo v první polovině roku 1945. Krátce po skončení druhé světové války byly postaveny dřevěné kabiny. Jako materiál posloužila demolice bývalého altánu v Bažantnici. Budova měla dvě šatny pro domácí a hosty, kabinku pro rozhodčího a další pro pořadatele. V přední části bylo několik lavic krytých převýšenou střechou. Následně byly dokončeny truhlářské práce, hřiště upraveno pískem a škvárou.

Po přijetí politického rozhodnutí o sjednocení tělovýchovy v roce 1948 bylo připraveno sloučení sportovního klubu s TJ Sokol Nechanice. K tomu došlo 10. července 1949. Předseda klubu Josef Jenčík byl kooptován do výboru Sokola. Výhodou sjednocení bylo, že nechanická kopaná získala širší zázemí, určitou finanční jistotu a rovněž možnost cvičení v sokolovně v zimním období.

Následujících přibližně třicet let hráli nechaničtí fotbalisté již pouze okresní soutěže se střídavými úspěchy. Jak stárli členové výboru, tak se zhoršovalo zázemí – hřiště, kabiny atd. Nejlepší hráči odcházeli do okolních klubů, zejména do Kunčic, Kobylic či na Probluz. V roce 1982 tým mužů ukončil činnost, v následujících dvou sezonách startovaly již pouze mládežnické týmy dorostu a mladších žáků. Když i činnost těchto týmů skončila, došlo k odchodu zbývající mládeže a k rozpuštění oddílu.

V roce 2011, tedy téměř po třiceti letech, došlo k založení nástupnického fotbalového klubu. Dne 26. října 2011 byly schváleny stanovy nově založeného sdružení FK Nechanice 2011 o.s. a 4. listopadu 2011 došlo ke schválení a registraci stanov Ministerstvem vnitra ČR.

Dne 19. listopadu 2011 proběhla ustavující členská schůze nového občanského sdružení FK Nechanice 2011 o.s., kterou svolali členové přípravného výboru, pánové Tomáš Ornst, Jiří Pechar a Pavel Pokorný. Ti se také po registraci Ministerstvem vnitra stali i jeho prvními členy. Ustavující schůze se zúčastnilo celkem 29 osob včetně již zaregistrovaných členů. Předsedou byl zvolen Jiří Pechar, místopředsedou Pavel Pokorný, pokladníkem Tomáš Ornst, náhradník do výboru Milan Slánský.

Vlivem změn v legislativě byla dne 12. prosince 2015 svolána ustavující schůze FK Nechanice 2011 z.s. Do nejvyššího orgánu Členské rady spolku byli zvoleni pánové Vlastimil Jaroš, Tomáš Ornst, Jiří Pechar, Pavel Pokorný a Petr Tichý. Výbor spolku byl zvolen ve stejném složení, tj. předseda Jiří Pechar, místopředseda Pavel Pokorný, člen výboru Tomáš Ornst. Dne 5. února 2016 došlo ke konečnému zápisu Krajským soudem v Hradci Králové.

Hlavním cílem členů občanského sdružení a následně zapsaného spolku FK Nechanice 2011 z.s. bylo obnovení fotbalové činnosti v Nechanicích. Mimo jiné sdružení podalo žádost o dotaci na Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR, a to na výstavbu fotbalového areálu. Podobně však jako Město Nechanice (to podalo žádosti dokonce čtyřikrát) bylo neúspěšné. Přesto se díky rozhodnutí zastupitelstva města z června roku 2018 započalo s rekonstrukcí stávajícího hřiště a s výstavbou zázemí, které bude sloužit nejen fotbalistům, ale i žákům základní školy a nechanické veřejnosti. Ale to jsme již v současnosti a průběh dokončovacích prací si může každý z nás prohlédnout v reálu…